XIII-as faktor kutatások munkacsoport

Munkacsoport vezető: Prof. Muszbek László, akadémikus, egyetemi tanár

A XIII-as faktor (FXIII) kutató csoport eddigi legfontosabb eredményei:

1/ Új, ma már a klinikai diagnosztikában is általánosan használt módszerek kidolgozása a FXIII aktivitás és antigén plazmában, egyéb testfolyadékokban és sejt lizátumban történő meghatározására.
2/ A FXIII A alegység (celluláris FXIII) kimutatása a monocitákban és különböző típusú makrofágokban. A monocita FXIII  fagocitózisban játszott szerepének a kimutatása.
3/ A celluláris FXIII nem proteolítikus aktiválódásának a felfedezése és a nem proteolítikus út működésének bizonyítása trombocitákban. A trombociták szerepének kimutatása a plazma FXIII aktiválódásában.
4/ Az aktivált FXIII alvadékban, granulocita proteázok által történő “down-regulációjának” felfedezése. Ez az aktivált FXIII-nak eddig ismert egyetlen down-regulációs mechanizmusa.
5/ A FXIII funkcionális-strukturális karakterizálása:

  • a) új adatok az aktivált FXIII és szubstztrátjának kölcsönhatásához,
  • b) molekula modell kidolgozása az aktivált FXIII struktúrájára,
  • c) a FXIII-A Val34Leu polimorfizmus biokémiai következményeinek a felderítése,
  • d) a FXIII két alegysége közti kölcsönhatás biokémiájának tisztásása.

6/ A FXIII deficiencia vizsgálata során elért új eredmények:

  • a) új mutációk kimutatása és strukturális következményeik felderítése,
  • b) új szerzett, FXIII B alegység ellenes antitest által okozott autoimmun FXIII deficiencia elsőként történő közlése

7/ A FXIII szintek és a FXIII A alegység Val34Leu polimorfizmusának a vénás és artériás (miokardiális infarktus, perifériás artériás érbetegség, aterotrombotikus isémiás stroke) trombozisok veszélyére gyakorolt hatásának tisztázása. faktor V Leiden mutációja által okozott fokozott trombozis veszély mechanizmusában a FXIII szerepének a kimutatása.
 A XIII-as faktor (FXIII) kutató csoport jelenlegi kutatási területei:

1/ A FXIII fibrinogénhez való kötődésének strukturális és funkcionális vonatkozásai. A kötődés fibrinné való átalakulás során történő megszűnésének oka(i).
2/ A FXIII hatása vaszkuláris simaizom sejtekre.
3/ A celluláris FXIII kimutatása a cornea keratocitáiban és szerepe a corneális sebgyógyulásban.
4/ A FXIII B alegység polimorfizmusainak biokémiai következményei, hatásuk a FXIII szintekre és az artériás és vénás trombozosiokra való veszélyeztetettségre.
5/ A FXIII extra és intracelluláris lokalizásciója ateroszklerotikus plakkokban ill. artériás és vénás trombusban.
6/ A FXIII szintek és polimorfizmusok hatása a stroke trombolítikus terápiájára.
7/ A FXIII és egyéb alvadási/fibrinolítikus faktorok szerepe a végstádiumú vesebetegek és az SLE-ben szenvedő betegek fokozott trombózis hajlamában.
8/ FXIII deficiencia terápiájának, ill következményeinek vizsgálata (alloantitestek karakterizálása, terápiásan adott rekombináns FXIII farmakokinetikájának követése).

VÁLOGATOTT KÖZLEMÉNYEK:

Katona E, Pénzes K, Csapó A, Fazakas F, Udvardy ML, Bagoly Z, Orosz ZZ, Muszbek L
Interaction of factor XIII subunits
Blood 2014; 123: 1757-1763

Koncz Z, Bagoly Z, Haramura G, Mezei Z, Muszbek L
Thrombomodulin-dependent effect of factor VLeiden mutation on factor XIII activation.
Thromb Res 2012; 129: 508-13

Katona E, Pénzes K, Molnár E, Muszbek L
Measurement of factor XIII activity in plasma
Clin Chem Lab Med 2012; 50: 1191-1202

Bagoly Z, Koncz Z, Hársfalvi J, Muszbek L
Factor XIII, clot structure, thrombosis
Thromb Res 2012; 129: 382–87

Koncz Z, Bagoly Z, Haramura G, Mezei ZA, Muszbek L
Thrombomodulin-dependent effect of factor V Leiden mutation on the cross-linking of α2-plasmin inhibitor to fibrin and its consequences on fibrinolysis
Thromb Res 2012; 130: 528-34

Orosz ZZ, Katona E, Facskó A, Módis L, Muszbek L, Berta A
Factor XIII subunits in human tears; their highly elevated levels following penetrating keratoplasty.
Clin Chim Acta 2011; 412: 271-6

Komáromi I, Bagoly Z, Muszbek L
Factor XIII: novel structural and   functional aspects.
J Thromb Haemost 2011; 9: 9-20

Bereczky Z, Muszbek L
Factor XIII and venous thromboembolism.
Semin Thromb Hemost 2011; 37: 305-14

Muszbek L, Bereczky Z, Bagoly Z, Komáromi I, Katona E
Factor XIII: a coagulation factor with multiple plasmatic and cellular functions.
Physiol Rev 2011; 91: 931-72

Muszbek L, Bagoly Z, Cairo A, Peyvandi F
Novel aspects of factor XIII deficiency.
Curr Opin Hematol 2011; 18: 366-72

Orosz Z, Katona E, Facskó A, Berta A, Muszbek L
A highly sensitive chemiluminescence immunoassay for the measurement of coagulation factor XIII subunits and their complex in tears.
J Immunol Meth 2010; 353: 87-92

Muszbek L, Bereczky Z, Bagoly Z, Shemirani AH, Katona E
Factor XIII and atherothrombotic diseases.
Semin Thromb Hemost 2010; 36: 18-33

Shemirani AH, Pongrácz E, Altalfi B, Ádány R, Muszbek L.
Factor XIII A subunit Val34Leu polymorphism in patients suffering atherothrombotic ischemic stroke.
Thromb Res 2010; 126: 159-62.

Pénzes K, Kövér K, Fazakas F, Haramura G, Muszbek L
Molecular mechansim of the interaction between activated factor XIII and its glutamine donor peptide substrate.
J Thromb Haemost 2009; 7: 627-33

Ajzner É, Schlammadinger Á, Kerényi A, Bereczky Z, Katona É, Haramura G, Boda Z, Muszbek L
Severe bleeding complications caused by an autoantibody against the B subunit of plasma factor XIII; a novel form of acquired factor XIII deficiency.
Blood 2009; 113: 723-5

Karimi M, Bereczky Z, Kahan N, Muszbek L
Factor XIII deficiency: clinical manifestations and laboratory diagnostics.
Semin Thromb Haemost 2009; 35: 426-438

Bereczky Z, Balogh E, Katona É, Czuriga É, Kárpáti L, Édes I, Muszbek L
Decreased factor XIII levels in factor XIII A subunit Leu34 homozygous patients with coronary artery disease.
Thromb Res 2008; 121: 469-76

Bagoly Z, Fazakas F, Komáromi I, Haramura G, Tóth E, Muszbek L
Cleavage of factor XIII by human neutrophil elastase results in a novel active truncated form of factor XIII A subunit.
Thromb Haemost 2008; 99: 668-74

Shemirani AH, Szomják E, Csiki Z, Katona É, Bereczky Z, Muszbek L
Elevated factor XIII level and the risk of peripheral artery disease.
Haematologica 2008; 93: 1430-2

Bereczky Z, Balogh E, Katona É, Kárpáti L, Czuriga I, Édes I, Muszbek L
Elevated factor XIII level represents an increased risk of myocardial infarction in women.
Haematologica 2007; 92: 287-8

Bereczky Z, Balogh E, Katona É, Pocsai Z, Czuriga I, Széles G, Kárpáti L, Ádány R,  Édes I, Muszbek L
Modulation of the risk of coronary sclerosis per myocardial infarction by the interaction between factor XIII subunit A Val34Leu polymorphism high risk Hungarian population.
Thromb Res 2007; 120: 567-73

Vokó Z, Bereczky Z, Katona É, Ádány R, Muszbek L
Factor XIII Val34Leu variant protects against coronary artery disease: a meta-analysis.
Thromb Haemost 2007; 97: 458-63

Bagoly Z, Haramura G, Muszbek L
Down-regulation of activated factor XIII by polymorphonuclear granulocyte proteases within fibrin clot.
Thromb Haemost 2007; 98: 359-67

Shemirani AH, Bagoly Z, Haramura G, Muszbek L
The combined effect of fibrin formation and factor XIII A subunit Val34Leu polymorphism on the activation of factor XIII in whole plasma.
BBA-Proteins Proteom 2006; 1764: 1420-3

Katona É, Nagy B, Kappelmayer J, Baktai G, Kovács L, Márialigeti T, Dezső B, Muszbek L
Factor XIII in bronchoalveolar lavage fluid from children with chronic bronchoalveolar inflammation.
J Thromb Haemost 2005; 3: 1407-13

Ajzner É, Muszbek L
Kinetic spectrophotometric factor XIII activity assay: the subtraction of plasma bank is not omissible.
J Thromb Haemost 2004; 2: 2075-7

Katona É, Ajzner É, Tóth K, Kárpáti L, Muszbek L
Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) for he determination of blood coagulation factor XIII
A-subunit in plasma and in cell lysate.
J Immunol Meth 2001; 258: 127-35

Katona É, Haramura G, Kárpáti L, Fachet J, Muszbek L
A simple, quick one-step ELISA assay for the determination of complex plasma factor XIII (A2B2).
Thromb Haemost 2000; 83: 268-73

Hevessy Z, Patthy A, Kárpáti L, Muszbek L.
α2-plasmin inhibitor: a substrate for tissue transglutaminase.
Thromb Res 2000; 99: 399-406

Balogh, I, Szőke G, Kárpáti L, Wartiovaara U, Katona É, Komáromi I, Haramura G, Pfliegler G,
Mikkola H, Muszbek L
Val34Leu polymorphism of plasma factor XIII: biochemistry and epidemiology in familial thrombophilia.
Blood 2000; 96: 2479-86

Kárpáti L, Penke B, Katona É, Balogh I, Vámosi G, Muszbek L
A modified, optimized kinetic photometric assay for the determination of blood coagulation factor XIII activity in plasma.
Clin Chem 2000; 46: 1946-55

Muszbek L, Yee VC, Hevessy Z
Blood coagulation factor XIII: sturcture and function.
Thromb Res 1999; 94: 271-305

Mikkola H, Muszbek L, Laiho E, Syrjälä M, Hämäläinen E, Haramura G, Salmi T, Peltonen L, Palotie A
Molecular mechanism of a mild phenotype in coagulation factor XIII deficiency: a splicing mutation permitting partial correct splicing of FXIII A-subunit mRNA.
Blood 1997; 89: 1279-87

Muszbek L, Ádány R, Mikkola H
Novel aspects of blood coagulation Factor XIII. I. Structure, distribution, activation and function.
Crit Rev Clin Lab Sci 1996; 33: 357-421

Hevessy Z, Haramura G, Boda Z, Udvardy M, Muszbek L
Promotion of the crosslinking of fibrin and α2-antiplasmin by platelets.
Thromb Haemost 1996; 75: 161-7

Muszbek L, Haramura G, Polgár J
Transformation of cellular factor XIII into an active zymogen transglutaminase in thrombin-stimulated platelets.
Thromb Haemost 1995; 73: 702-5

Muszbek L, Polgár J, Boda Z.
Platelet Factor XIII becomes active without the release of activation peptide during platelet activation.
Thromb Haemost 1993; 69:  282-5

Polgár J, Hidasi V, Muszbek L
Nonproteolytic activation of cellular protransglutaminase (placenta macrophage Factor XIII).
Biochem J 1990; 267: 557-60

Ádány R, Glukhova AM, Kabakov AY, Muszbek L
Characterization of human connective tissue cells containing factor XIII subunit A
J Clin Pathol 1988; 41: 49-56

Muszbek L, Ádány R, Kávai M, Boda Z, Lopaciuk S
Monocytes of patients congenitally deficient in plasma factor XIII lack factor XIII subunit a antigen and transglutaminase activity.
Thromb Haemost 1988; 59: 231-5

Ádány R, Nemes Z, Muszbek L
Characterization of Factor XIII containing macrophages in lymph nodes with Hodgkin’s disease.
Brit J Cancer 1987; 55: 421-6

Ádány R, Muszbek L
Cells containing Factor XIII subunit A in benign and malignant soft tissue tumours.
Histopathology 1987; 11: 1341-3

Muszbek L, Polgár J, Fésüs L
Kinetic determination of blood coagulation Factor XIII in plasma.
Clin Chem 1985; 31: 35-40

Muszbek L, Ádány R, Szegedi G, Polgár J, Kávai M
Factor XIII of blood coagulation in human monocytes.
Thromb Res 1985; 37: 401-10

Ádány R, Belkin A, Vasilevskaya T, Muszbek L
Identification of blood coagulation Factor XIII in human peritoneal macrophages.
Eur J Cell Biol 1985; 38: 171-3

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 14:40