Végzett PhD hallgatók

Név Témavezető Disszertáció címe Tudományág Fokozatszerzés dátuma
Katona Éva Muszbek László

Új, monoklonális antitestek alkalmazásán alapuló módszerek a véralvadás XIII-as faktorának kvantitatív meghatározására

klinikai orvostudományok 2002.06.08.
Ajzner Éva Muszbek László

Veleszületett és szerzett parahaemophilia molekuláris genetikai és biokémiai karakterizálása

klinikai orvostudományok 2003.05.24.
Kerényi Adrienne Muszbek László

Egy globális thrombocyta funkciós teszt (PFA-100 záródási idő) alkalmazása a thrombocyta funkciós zavarok diagnosztikájában

klinikai orvostudományok 2006.06.03.
Losonczy Gergely Muszbek László

Glanzmann thrombastheniát okozó mutációk hatása a fibrinogén receptor szintézisére, intracelluláris transzportjára, felszíni expressziójára és funkciójára

klinikai orvostudományok 2007.06.02.
Bereczky Zsuzsanna Muszbek László

A FXIII aktivitása, antigén szintje és a FXIII-A Val34Leu polimorfizmusa coronaria betegségben

klinikai orvostudományok 2007.06.02.
Szántó Tímea Hársfalvi Jolán

Modulation of the binding of von Willebrand factor to glycoprotein Ib or collagen by mutations and phage peptides

elméleti orvostudományok 2007.11.24.
Bagoly Zsuzsa Muszbek László

The Regulation of Blood Coagulation Factor XIII by Human Neutrophil Proteases

elméleti orvostudományok 2008.05.13.
Udvardy Miklós László Hársfalvi Jolán

A von Willebrand faktor szerkezetének és működésének összefüggései

klinikai orvostudományok 2009.12.09.
Shemirani Amir-Houshang Muszbek László

Factor XIII and its Val34Leu Polymorphism in Atherothrombotic Diseases

klinikai orvostudományok 2011.03.25.
Orosz Zuszanna Zita Muszbek László

A XIII-as véralvadási faktor humán könnyben

klinikai orvostudományok 2011.05.06.
Koncz Zsuzsa Muszbek László

Az V-ös faktor Leiden mutációjának trombomodulin függő hatása a XIII-as faktor aktivációra, a fibrin- és az alfa2-plazmin inhibitor közti keresztkötések kialakulására és a fibrinolízis folyamatára

klinikai orvostudományok 2012.12.06.
Shlomit Mendelboum Raviv Hársfalvi Jolán

Collagen And Thrombin, Two Of The Crucial Components Of Thrombus Formation

elméleti orvostudományok 2013.03.19.
Kovács Emese Gyöngyvér Muszbek László

Az aszpirin trombocita ciklooxigenáz-1-re kifejtett hatásának kimutatása

klinikai orvostudományok 2014.05.14.
Pénzes-Daku Krisztina Muszbek László

A XIII-as véralvadási faktor alegységek egymással, és glutamin tartalmú szubsztrátokkal való kölcsönhatásának tanulmányozása

klinikai orvostudományok 2014.11.12.
Kovács Bettina Erzsébet Muszbek László

Deficiens heparin kötést eredményező antitrombin rendellenesség felismerése és differenciál diagnosztikája

klinikai orvostudományok 2015.06.15.
Kovács Kitti Bernadett Bereczky Zsuzsanna

Ritka öröklött hemosztázis rendellenességek molekuláris genetikai és fehérje biokémiai vizsgálata

klinikai orvostudományok 2015.06.15.
Tóth László Komáromi István

A humán ciklooxigenáz-1 aszpirinnel történő gátlásának és az antitrombin működésének in silico vizsgálata

elméleti orvostudományok 2015.06.15.
Mezei Zoltán András Muszbek László

Regulation of plasma factor XIII levels in healthy individuals; factor XIII and the risk of coronary artery disease

klinikai orvostudományok 2017.11.08.
Kun Mária Muszbek László

XIII-as faktor A alegység ellenes allo- és autoantitestek diagnosztikája és klinikai következményei három eset kapcsán

elméleti orvostudományok 2018.03.28.
Gindele Réka Bereczky Zsuzsanna

Genotípus-fenotípus összefüggések tanulmányozása hemosztazeológiai kórképekben; Antitrombin deficiencia és az Osler-Rendu-Weber kór

klinikai orvostudományok 2018.05.16.
Tóth Noémi Klára Bagoly Zsuzsa

A VIII-as faktor és a von Willebrand faktor szintek vizsgálata pitvarfibrilláló és ischaemiás stroke-on átesett betegekben

klinikai orvostudományok 2019.03.27.
Fekete Attila Komáromi István

A papain enzimmechanizmusának elméleti vizsgálata és a humán transzglutaminázok aktivációjának korai eseményei

elméleti orvostudományok 2019.05.13.
Homoródi Nóra Muszbek László

Aspirin hatás vizsgálata koronária betegekben

klinikai orvostudományok 2019.09.25.
Balogh Gábor Bereczky Zsuzsanna

In silico vizsgálatok a hemosztázis és kapcsolódó folyamatok területén: a XIII-as faktor A alegység reakciómechanizmusának és az antitrombin pentaszacharid-kötésének vizsgálata

elméleti orvostudományok 2020.09.25.
Baráth Barbara Katona Éva Az α2-plazmin inhibitor szerepének vizsgálata trombotikus megbetegedésekben elméleti orvostudományok 2021.09.15.
Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 12. 13:04