Thrombosis és thrombophilia munkacsoport

Munkacsoport vezető: Dr. Bereczky Zsuzsanna, med. habil., PhD, egyetemi docens

A vénás tromboembólia (mély vénás trombózis, tüdőembólia; VTE) a nyugati társadalmakat érintő egyik leggyakoribb morbiditási és mortalitási tényező. A VTE még manapság is a terhességi és peripartum morbiditás és mortalitás, valamint az orális antikoncipiensek szedésekor felmerülő szövődmények fő oka, illetve a poszttrombotikus szindróma kialakulása esetén az életminőséget jelentősen rontó állapot. A trombózisokra való fokozott fogékonyság a thrombophilia, amely öröklött és szerzett egyaránt lehet. Az elmúlt évtizedekben számos genetikai rizikófaktort (öröklött thrombophiliák) azonosítottak. A természetes antikoaguláns rendszer fehérjéinek funkcióvesztéssel járó mutációi vezetnek az antitrombin (AT), protein C (PC) és protein S (PS) deficienciákhoz. Az FV Leiden-mutációja (FVL) a FV aktív protein C által történő fontos hasítási helyének elvesztése révén a prokoaguláns aktivitás tartósabb fennmaradását (APC-rezisztencia) eredményezi. A protrombin gén 20210A allél (FII20210A) pedig öröklötten emelkedettebb protrombin szinthez vezet. Míg a FVL és a FII20210A kimutatása egyszerű, lévén egy-egy nukleotidot érintő polimorfizmusok, az AT/PC/PS deficienciák diagnosztikája, ill. klasszifikációja a mai napig problematikus. A legutóbb, 2010-ben közzétett nemzetközi thrombophilia irányelv a laboratóriumi tesztekre vonatkozó, tíz évvel korábbi ajánlásokat egyelőre változatlanul hagyta; ennek oka a jelenleg elérhető tesztekkel kapcsolatos, még napjainkban is súlyos problémák megoldatlansága. Saját közelmúltban publikált esetünk és az irodalomban szórványosan fellelhető közlések alapján is egyre inkább felmerül az eddig egyértelműen vénás thrombosisok kockázati tényezőiként emlegetett AT, PC, vagy PS deficienciák, illetve ezen fehérjék aktivitását, vagy koncentrációját mérsékeltebben befolyásoló polimorfizmusok szerepe artériás érbetegségekben. E problémákat realizálva, pályázati támogatásnak köszönhetően 2011-ben intézetünkben új munkacsoportot hozhattunk létre, melynek feladata a ritka öröklött thrombophiliák kutatása, új diagnosztikai módszerek fejlesztése, diagnosztikus algoritmusok kidolgozása. A munkacsoport főbb tevékenységei közé tartozik az AT, PC és PS deficienciák molekuláris karakterizálása, biokémiai vizsgálata, genotípus-fenotípus összefüggések feltárása, új, az AT és PS deficienciák hatékonyabb diagnosztikáját lehetővé tevő reagenskészletek fejlesztése, módszerevaluációk. A thrombophilia tényezők, kandidáns gén polimorfizmusok, gén-gén interakciók vénás és artériás érbetegségekben játszott szerepének vizsgálatára nagy populációkat érintő obszervációs klinikai tanulmányok kivitelezését vállaltuk/vállaljuk. A munkacsoport nevéhez fűződik több, ritka véralvadási rendellenesség molekuláris hátterének feltárása és a különböző antikoaguláns modalitások laboratóriumi aspektusainak tanulmányozása is.

Rendelkezésre álló főbb metodikák és eszközök: ld a „Laboratóriumok“ menüpont alatt. A munkacsoport állandó klinikai kollaborációs partnerei a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Intézete, Gyermekgyógyászati Intézete, Kardiológiai Intézete és Neurológiai Klinikája. Hazai főbb kollaborációs partnerei a Pécsi Egyetem ÁOK Belgyógyászati Klinika, az MH Egészségügyi Központ Kardiológia, és a Jósa András Oktatókórház Gyermekgygyógyászati Osztálya. Külföldi kollaborátoraink: Prof. G. Mitic (University of Novi Sad, Medical Faculty, Clinical Centre of Vojvodina, Szerbia), Prof. H. Tsuda (Graduate School of Health and Nutrition Sciences, and Department of Nutrition Sciences, Faculty of Nutrition Sciences, Nakamura Gakuen University, Fukuoka, Japán) és Prof. J. Corral (Centro Regional de Hemodonación, Servicio de Hematología y Oncología Médica, University of Murcia, Murcia, Spanyolország) munkacsoportjai.

VÁLOGATOTT KÖZLEMÉNYEK:

Kovács B, Bereczky Z, Selmeczi A, Gindele R, Oláh Z, Kerényi A, Boda Z, Muszbek L
Progressive chromogenic anti-factor Xa assay and its use in the classification of antithrombin deficiencies
Clin. Chem. Lab. Med. 2014 (epub ahead of print)

Kovac M, Mitic G, Miljic P, Mikovic Z, Mandic V, Djordjevic V, Radojkovic D, Bereczky Z, Muszbek L.
Poor pregnancy outcome in women with homozygous type-II HBS antithrombin deficieny.
Thromb. Res. 2014; 133 (6): 1158-60

Kovács EG, Katona E., Bereczky Z., Homoródi N., Balogh L., Tóth E., Péterfy H., Kiss G.P.,
Édes I., Muszbek I.
Evaluation of laboratory methods routinely used to detect the effect of aspirin against new reference methods
Thromb Res 2014; 133 (5): 811-6

Kovács B, Bereczky Z, Oláh Z, Gindele R, Kerényi A, Gindele R, Selmeczi A, Boda Z, Muszbek L.
The superiority of anti-FXa assay over anti-FIIa assay in detecting heparin binding site antithrombin deficiency
Am. J. Clin. Pathol. 2013; 140: 675-9

Oláh Z, Szarvas M, Bereczky Z, Kerényi A, Kappelmayer J, Boda Z.
Direct thrombin inhibitors and factor Xa inhibitors can influence the diluted prothrombin time used as the initial screen for lupus anticoagulant.
Arch. Pathol. Lab. Med. 2013; 137 (7): 967-73

Kovács EG; Katona E, Bereczky Z, Homoródi N, Balogh L, Tóth E, Péterfy H, Kiss RG, Édes I,
Muszbek L.
New direct and indirect methods for the detection of cyclooxygenase 1 acetylation by aspririn; the lack of aspirin resistance among healthy individuals
Thromb. Res. 2013; 131: 320-4

Herczeg M, Lazar L, Bereczky Z, Kover KE, Timari I, Kappelmayer J, Liptak A, Antus S, Borbas A.
Synthesis and Anticoagulant Activity of Bioisosteric Sulfonic-Acid Analogues of the Antithrombin-Binding Pentasaccharide Domain of Heparin.
Chemistry – Eur. J. 2012; 18 (34): 10643-52

Szilagyi S, Peter A, Magyar MT, Balogh S, Bereczky Z.
Recurrent arterial thrombosis associated with the antithrombin basel variant and elevated lipoprotein(a) plasma level in an adolescent patient.
J. Pediat. Hematol. Oncol. 2012; 34 (4): 276-9

Balogh E, Bereczky Z, Katona E, Kőszegi Z, Édes I, Muszbek L,CzurigaI.
Interaction between homocysteine and lipoprotein(a) increases the prevalence of coronary artery disease/ myocardial infarction in women: a case- control study
Thromb Res 2012; 129: 133–38

Oláh Z, Bereczky Z, Szarva M, Boda Z.
Coagulation: Cascade!
Lancet 2011; 378: 740.

Bereczky Z, Muszbek L.
Factor XIII and venous thromboembolism.
Semin Thromb Haemost 2011; 37: 305-14

Bereczky Z, Kovács KB, Muszbek L.
Protein C and Protein S deficiencies; similarities and differences between two brothers playing in the same game.
Clin Chem Lab Med 2010; 48: S53-66

Muszbek L,Bereczky Z, Kovács B, Komáromi I.
Antithrombin deficiency and its laboratory diagnostics.
Clin Chem Lab Med 2010; 48: S67-78

Kovács KB, Tisza B, Komáromi I, Muszbek L, Bereczky Z.
Inherited Factor V deficiency associated with a novel heterozygous missense mutation (p.G493R) in a patient with excessive surgical bleeding.
Thromb Haemost 2009; 102: 787-789

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 14:40