Klinikai laboratóriumi kutató MSc

A Klinkai Laboratóriumi Kutató Tanszék által koordinált kötelező kurzusok 

Tárgykód Tárgynév Kurzus típusa (óraszám) Tárgykoordinátor Kredit
AOLKFKM1, AOLKFKM1_L A fehérjekutatás modern módszerei, proteomika előadás (28), szeminárium (14) és gyakorlat (70) Dr. Jeney Viktória 7
AOLKDLI3, AOLKDLI3_L Diagnosztikai laboratóriumi ismeretek előadás (14) Dr. Bagoly Zsuzsa 1
AOLKDD1, AOLKDD1_L Diplomadolgozat I. gyakorlat (90)   6
AOLKDD2, AOLKDD2_L Diplomadolgozat II.  gyakorlat (90)   6
AOLKIMK2, AOLKIMK2_L Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban előadás (28) Dr. Katona Éva 2
AOLKKET3, AOLKKET3_L Klinikai esettanulmányok szeminárium (14) Dr. Bagoly Zsuzsa 1
AOLKKKE1, AOLKKKE1_L Klinikai kutatások elmélete és gyakorlata I. előadás (42) Dr. Baloghné Dr. Bereczky Zsuzsanna 3
AOLKKKE2, AOLKKKE2_L Klinikai kutatások elmélete és gyakorlata II. előadás (28) és gyakorlat (36) Dr. Baloghné Dr. Bereczky Zsuzsanna 4
AOLKKLG3, AOLKKLG3_L Kutatólaboratóriumi vagy epidemiológiai gyakorlat gyakorlat (182) Dr. Baloghné Dr. Bereczky Zsuzsanna 13
AOLKPBK1, AOLKPBK1_L Patobiokémia I.  előadás (28) és szeminárium (14) Dr. Bagoly Zsuzsa 3
AOLKPBK2, AOLKPBK2_L Patobiokémia II.  előadás (14) és szeminárium (14) Dr. Bagoly Zsuzsa 2
AOLKTOG3, AOLKTOG3_L Termékorientált gyógyszer- és diagnosztikumkutatás előadás (12) és szeminárium (2) Dr. Katona Éva 1
AOLKTKG2, AOLKTKG2_L Tudományos közlés, folyóirat referátumok, peer review gyakorlat szeminárium (14) és gyakorlat (14) Dr. Pénzes-Daku Krisztina 2
Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 18. 09:00