Általános tájékoztató

E képzés egyetemünkön 9 évvel ezelőtt indult, és célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a klinikai kutatómunka általános és speciális szabályait, követelményeit és a gyakorlatban aktívan tudják művelni a klinikai kutatásokat.

Olyan ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, melyek lehetővé teszik, hogy a gyógyszer és laboratóriumi diagnosztikum kutatás területén bekapcsolódjanak a fejlesztő, gyártáselőkészítő munkába ill., a gyártási technológiák kivitelezésébe, gyógyszerkipróbálások, klinikai study-k koordinálására. E szakemberek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés (PhD) keretében történő folytatásához is. A szak előnye, hogy a diploma birtokában végezhetnek diagnosztikai tevékenységet orvosdiagnosztikai laboratóriumokban és megfelelő szakképzési periódus után megszerezhetik a klinikai biokémikus szakképesítést, mely kórházi, klinikai betegellátáshoz kapcsolódó szakvizsgát jelent, ami laboratórium, vagy laboratóriumi egység vezetésre is lehetőséget ad.

Tájékoztató

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 18. 08:55