Molekulamodellezési, kvantumkémiai laboratórium

E laboratórium ad helyet a molekulamodellezésre és energetikai számítások végzésére alkalmas “in silico” rendszereknek, melyek főbb elemei: numerikus számításokra, grafikus munkára szolgáló hardverek és kvantumkémiai, molekulamechanika/molekuladinamika, dokkolás és homológia modellező szoftverek. A laboratóriumban elsősorban a hemosztázis és trombózis folyamatában résztvevő fehérjék szerkezet-funkció összefüggéseinek elméleti vizsgálata, az allosztérikus kölcsönhatással kiváltott nagy konformációváltozások, a transzglutamináz és cisztein proteáz  reakció mechanizmusának tanulmányozása, valamint mutációk okozta funkcióváltozások szerkezeti biológiai hátterének in silico vizsgálata zajlik.

Felelős vezető: Dr. Balogh Gábor
Tel.: 55178

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 05. 14:40